Valtahlia`s Alba Wallace

På sin första bedömning fick Walle högsta kvalitetsbedömningen Excellent! Exteriörbedömingen gjordes på SKK Gbg. Grattis Walle och Sara!