Valtahlia’s Cherokee

 

SONY DSC

SE UCH Valtahlia`s Dream Boy x SE UCH Borscana Dagsmeja
Owner: Lena Torstensson

2014

BOB, SKK Västkustvalpen (Puppyshow)
BOB Puppy, SKK My Dog, Göteborg

 

Isak_