Valtahlia`s Lady Guinevere

Born 2018-10-18
Tarasov´s Jaramas x Valtahlia´s Lagertha

2019

BOS Puppy, Sv. Vinthundklubben, Hässleholm
BOS Puppy, SvVk Tånga hed
Best Borzoi puppy, SKK Borås

SONY DSC

 SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 

 

7