Valtahlia`s Lady Isolde

Född 2018-10-18

Tarasov`s Jaramas x Valtahlia`s Lagertha

Ägare: Valtahlia och Monica Bengtsson, Kennel Radoga

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 

 

5