Valtahlia`s Lady Isolde

Born 2018-10-18
Tarasov`s Jaramas x Valtahlia`s Lagertha
Owner: Valtahlia and Monica Bengtsson, Kennel Radoga

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 

 

5